Υπηρεσίες Γηροκομείου

Η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου, μέσω του Γηροκομείου Αγρινίου, παρέχει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στους φιλοξενούμενους τροφίμους.

 

Η δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας και αποσκοπεί στη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, πνευματικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, ως και στην πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται περίθαλψη σε ηλικιωμένα άτομα που διαβιούν μόνα τους ή έχουν περιορισμένη αυτονομία ή δεν αυτοεξυπηρετούνται. Στόχος των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και περίθαλψης είναι η εξασφάλιση στους ηλικιωμένους αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, η ρύθμιση των προβλημάτων υγείας τους, η εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης τους και η διατήρησή τους ως ενεργά κοινωνικά μέλη.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 

  • Στέγαση
  • Σίτιση
  • Ένδυση και υπόδυση
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Υποστήριξη σε περίπτωση επέμβασης
  • Αποθεραπεία μετά από επέμβαση
  • Διεκπεραίωση προσωπικών υποθέσεων