Αρχική

Η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου ιδρύθηκε το 1928 από αγρινιώτες αστούς της εποχής, κινούμενους από την αγάπη τους για τη χριστιανική πίστη και την ευαισθησία τους για την κοινωνία του Αγρινίου και της γύρω περιοχής. Οι αρχικοί ιδρυτές-ευεργέτες άφησαν σημαντική περιουσία στην Ένωση, ενώ με τα χρόνια πολλαπλασιάστηκαν οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες που συνέδραμαν μέσω κληροδοτημάτων και ευεργεσιών.

 

Στις μέρες μας, η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου λειτουργεί ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομιικά ανήκει στην κατηγορία των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

 

Στόχοι της Ένωσης αποτελούν η καλλιέργεια της ελληνοχριστιανικής αγωγής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου, η διάδοση των χριστιανικών βιβλίων και εκδόσεων, καθώς και η φροντίδα ηλικιωμένων συμπολιτών μέσω του Γηροκομείου Αγρινίου.