Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου για την τριετία απο 01/01/2011 έως και 31/12/2013 απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

 

  • Πρόεδρος: Δημήτριος Γαρουφαλής
  • Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πυρπίλης
  • Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσαντήλας
  • Ταμίας: Σπυρίδων Παπαθανασίου
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Γκρίζης
  • Μέλος: Χρήστος Τσιβίλης
  • Μέλος: Χαράλαμπος Τσορτανίδης
  • Μέλος: Θεόδωρος Σταμάτης