Διοίκηση
Χαιρετισμός Προέδρου

Έχοντας ήδη εισέλθει στον 21ο αιώνα, όπου οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαίνοντα ρόλο και η δύναμη του διαδικτύου φέρνει νέες ευκαιρίες προβολής και επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών, η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου έλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας της επίσημης διαδικτυακής της σελίδας, με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου έργου της και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της με τους πολίτες.

 

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θέλουμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους μας συνδέει η από κοινού αγάπη για την ελληνοχριστιανική αγωγή και τη διάδοση της πίστης προς τον Θεό και τις αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με βάση αυτές τις αξίες, η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου επιτελεί το έργο της στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου με αγάπη και αφοσίωση στους πιστούς που προσέρχονται οικειοθελώς στους κόλπους της.

 

Από την ίδρυσή της το 1928, η δράση και τα έργα της Ένωσης είναι πολλαπλά και αναγνωρίζονται από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Τομείς όπως η αρωγή, φροντίδα και πρόνοια προς αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, η διάδοση χριστιανικών βιβλίων, παράλληλα με τη σωστή καθοδήγηση και  κατήχηση των νέων στα χριστιανικά ιδανικά ήταν πάντα στις προτεραιότητές μας και σε αυτά έχουμε αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του καθημερινού μας έργου.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, όχι μόνο ως πρόεδρος της Ένωσης αλλά και προσωπικά, όλους όσοι συμμετέχετε στις δράσεις μας, συμπορεύεστε μαζί μας και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Παράλληλα, στόχος μας είναι η επικοινωνία με ολόκληρη την κοινωνία της περιοχής και η από κοινού δράση για μια καλύτερη κοινωνία. Για το λόγο αυτό, θα χαρώ πολύ να καλωσορίσω νέα δραστήρια άτομα που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να συμμετέχουν στις δράσεις και το έργο μας.

 

Με αδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Δημήτριος Γαρουφαλής

Πρόεδρος Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου

 
Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου για την τριετία απο 01/01/2011 έως και 31/12/2013 απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

 

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Γαρουφαλής
 • Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πυρπίλης
 • Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσαντήλας
 • Ταμίας: Σπυρίδων Παπαθανασίου
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Γκρίζης
 • Μέλος: Χρήστος Τσιβίλης
 • Μέλος: Χαράλαμπος Τσορτανίδης
 • Μέλος: Θεόδωρος Σταμάτης
 
Προσωπικό

Η Χριστιανική Ένωση Αγρινίου στελεχώνεται κατά βάση από εθελοντές, καθώς και από έναν αριθμό μονίμων υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, έχει συνάψει συμφωνίες με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Διοικητικό Προσωπικό

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπεύθυνος εκθέσεως βιβλίων
 • Προσωπικό γενικών καθηκόντων

Διδακτικό προσωπικό

 • Ιερείς
 • Ιεροδιδάσκαλοι
 • Δάσκαλοι
 • Καθηγητές

Προσωπικό Γηροκομείου

 • Νοσηλεύτριες
 • Καθαρίστριες
 • Μαγείρισσες
 • Προσωπικό γενικών καθηκόντων

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Μικροβιολογικά κέντρα
 • Ακτινολογικά κέντρα
 • Φυσικοθεραπευτές